Ana Sayfayı Ziyaret Et / Biyoloji Resimleri / Vücudumuz / Dişi Üreme Sistemi

hits: 66756   size: 21.8 KB

 

 

Dişi Üreme Sistemi 12.02.2008 15:20


 

     
 

Sonraki Resim: »Dişi Üreme Sistemi

Paylaş 

     
 

Sonraki Resim: »

 
Açıklama:

ÜREME

Üreme, çoğalma olarak da bilinir, bir canlının neslini devam ettirmesi olayıdır. Büyüme ve gelişmesini tamamlayan her canlı çoğalma yeteğine sahipdir. Çoğalma yeteneğine sahip canlılar kendilerine benzer bireyler oluştururlar ve bu sayede nesillerin devamlılığı sağlanır.

Biyolojinin temel ilkelerinden biri "tüm canlılar kendinden önce bulunan canlılardan meydana gelir" sözüdür. Gerçekten de yaşamın temel yapısı bireylerin çoğalmasıyla gelecek döllerin oluşturulması ve genetik bilginin aktarılmasından geçmektedir. Üremenin birimi ve taşıyıcısı hücre, türlere özgünlüğün aktarılmasını sağlayan ise kalıtım materyalidir.özellikle arılarda partenogenez diye adlandırılan üreme biçimi iki tip arı tarafından gerçekleştirilmektedir.Kraliçe arı(2n) ve erkek arı(n) bölünmeye uğrayarak yumurta ve spermlerini birleştirir.Bunlardan birkaç yumurta erkek arıyı, birkaç yumurta kraliçe arıyı(bunlar arı sütü ile beslenir.), diğerler yumurtalar ise işçi arıları(kısır_bunlarda arı ekmeği ile beslenir.)meydana getirir.

Eskiden, insanlar canlı varlıkların cansız maddelerden oluştuğuna inanırlardı, örneğin, sineklerin çamurdan ya da etten, kurbağaların çamurdan oluştuğu gibi. Mikroskobun bulunuşu ve mikroorganizmaların saptanması sonucu bunların kökeni ile ilgili görüşlerden biri; Abiyogenez (kendiliğinden oluş, Spontan Generasyon); diğeri ise Biyogenez (Kendinden önceki bir canlıdan oluş) dur. Sonraları bir fizikçi olan Francesco Redi'nin ünlü kavanoz çalışması, açık kaptaki ette sinek kurtçuklarının oluşumu ve eti steril ettikten sonra kapalı ortamda ette hiçbir canlının kendiliğinden oluşmadığının ispatlanmasıyla abiyogenez geçerliliğini kaybetti.

Bir hücreli canlılarda çoğalma, vejetatif bölünmeyle birleşmiş ve bu sebeble normal vejetatif bölünme aynı zamanda yeni döller meydana getirilmesini de sağlanır. Çok hücrelilerde ise; çoğalma, germinatif hücreler denen özelleşmiş dokuya indirgenmiştir. Somatik /vejetatif hücreler canlıda yapının oluşmasını, gelişmesini sağlayan ve bireyle birlikte ölen hücrelerdir.

Canlılarda eşeyli ve eşeysiz çoğalma olmak üzere iki çeşit çoğalma vardır.


Eşeysiz üreme

Genellikle vücudun ikiye bölünmesiyle gerçekleşir. Bölünme zamanı hayvanın belirli bir büyüklüğe ulaşmasıyla saptanır. Bölünme mitozla gerçekleşrise yavrulara verilen kalıtsal gereç yaklaşık olarak eşit, eğer amitozla gerçekleşmişse yavrulara verilen kalıtsal gerecin miktarı ve özelliği farklı olabilmektedir. Bölünme çekirdeğin ikiye bölünmesiyle başlar ve diğer organeller de kendilerini eşleyerek yavrulara birer tanelerini verirler. Sillilerde bölünme enine gerçekleşir. Büyük ve küçük çekirdekler ikiye bölünür, yavrular bunlardan birer tanesini alırlar. Sitoplazma miktarı herzaman eşit dağılmaz ve yavrular bu yüzden bir yarılarını tamamlamak zorundadırlar. Buna Plazma Farklılaşması denir. Kamçılılarda bölünme boyuna gerçekleşir ve yavrulardan biri anadaki kamçıyı alırken, diğeri kendine yeni bir kamçı yapar. Bazı protistlerde (özellikle parazitler) çekirdek ve hareket organları ardarda birçok bölünme geçirir. Sitoplazma bölünmesi olmaz. Ana hücre parçalandığında ortaya birçok yavru çıkar. Buna Fission denilmektedir.

Eşeyli üreme

Üç farklı şekilde gerçekleşir:

Kopulasyon

İki ayrı tek hücrenin birleşmesidir. Bu durumda her bir hücre gamet olurken, birleştiklerinde oluşan yapı zigottur. Gametler yapısal olarak birbirleriyle aynı görünümdeler ise, bu kopulasyona izogami, farklı görünümdeler ise, anizogami denir. Gametlerden büyük ve hareketsiz olanı dişi (makrogamet), küçük ve hareketli olanı erkek (mikrogamet) adını almaktadır.

Konjugasyon

İki ayrı bireyin genellikle ağız bölgelerinin yanyana gelmesi ve çekirdek yarılarını değiştirmesi olayıdır. Verilen yarım çekirdek erkek, kalan ise dişi birey rolündedir. Özellikle sillilerde görülen üreme şekillerindendir.yan yana gelen iki tek hücreli arasında genetik metaryel aktarımı olur.böylece genetik çeşitlilik sağlanır.gen parçasını veren hücre erkek, alan ise dişi olarak varsayılır fakat bu üreme şekli tam anlamıyla bir eşeyli üreme değildir.gamet oluşturulmaz.

Otogami

Bazı terliksihayvan türlerinde görülen kendi kendini dölleme yeteneğidir. Aynen konjugasyonda olduğu gibi küçük çekirdek mayoz bölünme geçirir, fakat iki birey yanyana gelmeksizin meydanagelir. Bölünen çekirdekler tekrar birleşerek diploit çekirdek meydana getirirler. Bu diploit çekirdekten büyük ve küçük çekirdekler oluşur. Bu bölünmede bütün allel çiftleri homozigot olarak kalır.

Dölalmaşı (metagenez)

Yalnız gametlerin oluştuğu eşeyli üreme evresi ve yalnız vejejtatif bölünmenin olduğu eşeysiz üremenin arka arkaya birbirini izlediği bölünme çeşididir. Özellikle parazit tekhücrelilerde görülür. En tipik döl değişimi örneği Plasmodium türlerinde görülmektedir. Plasmodium malariae insan ve sivrisinek arasında gelişme döngüsünü tamamlar.

Kadın Üreme Sistemi

A) Dış Üreme Organları

Büyük Dudaklar

• Büyük dudaklar dış üreme organlarının dış sınırını yapar.

• Küçük dudaklara göre daha etli ve kalındır.

• Ergenlikten sonra üzeri kıllarla kaplanır.

• İç üreme organlarının korunmasını sağlar.

Küçük dudaklar

• Küçük dudaklar, büyük dudakların iç kısmında yer alır ve büyük dudaklara göre daha incedir.

• Genişliği kadından kadına değişebilir.

• Hazne girişini kapatacak şekilde önden arkaya doğru uzanır.

Bızır (Klitoris)

• Iki küçük dudağın üst tarafta birleştiği yerde bulunur. Düğme şeklindedir.

• Cinsel uyarılmaya karşı en duyarlı organdır.

• Erkekteki penise benzer şekilde cinsel uyarı ile sertleşir ve büyür.

Kızlık zarı (Himen)

• Hazne girişinde bir deri kıvrımıdır.

• Bazı kadınlarda hiç bulunmayabilir. Bulunan kadınlarda değişik şekillerde olabilir.

• Hazne girişini bir miktar daraltacak şekildedir ve genellikle ilk ilişki ile yırtılır. Bu yırtılma sırasında da bir miktar kanama gerçekleşir.

• Kızlık zarı yeterince esnek ise ilişki sırasında yırtılmayabilir; bu takdirde kanama olmaz.

İdrar kanalı (Üretra)

• Kadınlar idrarlarını erkekler gibi cinsel organlarından değil ayrı bir kanaldan yaparlar.

• İdrar kanalının çıkış deliği haznenin hemen üstündedir.B) İç Üreme Organları

Hazne (Vajina)

• Vücudun dışından iç üreme organlarına doğru bir geçit görevi görür.

• Cinsel ilişki bu organ aracılığıyla olur.

• Adet kanaması ve doğum sırasında bebek bu organdan geçerek dışarı çıkar.

Rahim (Uterus)

• Armut biçiminde bir organdır.

• Rahim ağzı, rahmin hazneye açılan kısmıdır ve bir çikıntı şeklindedir.

• Cinsel ilişki sırasında hazneye boşalan erkek tohum hücreleri, rahim ağzından geçerek rahme girerler ve buradan tüplere geçerler.

• Rahmin iç yüzü, gebeliğin yerleşmesi ve bebeğin gelişmesine uygun bir tabakayla kaplıdır. Bu tabaka, her ay yenilenir ve eski tabaka adet kanamasıyla dışarı atılır.

• Gebelik süresince bebek rahim içerisinde büyür ve gelişir.

Tüpler (Tuba uterina)

• Rahmin iki yanmdan çıkıp yumurtalıklara kadar uzanan ince kanallardır.

• Yumurtalıklardan çıkan yumurta hücresini yakalarlar. Rahmin içine doğru hareket etmesini sağlarlar.

• Erkek tohum hücreleri kadın yumurta hücresini tüplerde döller.

• Döllenmiş yumurta tüplerin hareketiyle rahme ulaşır.

Yumurtalıklar (Overler)

• Rahmin iki yanında bulunan badem büyüklüğüde organlardır.

• Kadınlık hormonlarını üretirler ve kadın üreme hücresi olan yumurtayı geliştirirler.

Yumurta (Tohum hiicresi)

• Yumurta, kadın tohum hücresine verilen isimdir.

• Yumurtalıklarda her ay bir tane üretilir.

• Olgun bir yumurta yaklaşık 2 santim büyüklüğündedir.

• Erkek tohum hücresi ile buluşabilmesi için tüpler tarafından yakalanır.İdrar torbası (Sidik kesesi, Mesane)

• Üreme orgam değildir. Boşaltım organıdır.

• İçerisinde idrar birikir. Biriken idrar, idrar kanalıyla dışarı boşaltılır

Anahtar kelimeler: Kadın, Bayan, Üreme, Sistemi, Organları, Organ, Vücudumuz, Organlarımız
İndirilme: 1
Puan: 4.50 (2 )
Ekleyen: Resimci78

 

 

 

 

Yorum:

ne olmuş

 

bizde biliyoz yani abartıyozmu
istediğiniz gibi abartın
yorumlarınızı bekliyorum
gülegüle

 

apo, 19.10.2009 17:08

 

 

seg

 

çok abartılı degil

 

merk, 31.10.2010 11:57

 

 

 

 

 

 Yorum gönder


İsim giriniz:

Yorumunuz için başlık girin:

Yorum:

Please enter the letters or digits that appear in the image. If you have problems identifying the image, click on it to get a new one.

 

 

Main Menu


Home

Resim Kutusu

En İyi Resimler

Yeni Yüklenen Resimler

Advanced search

 

Aradığın Resmi Kolayca Bul

 

 

 

Kayıtlı Kullanıcılar

Kullanıcı Adı:


Şifrenizi Girin:
 Şifremi Unuttum

 

 

RSS Feed: Dişi Üreme Sistemi (comments)
 

Powered by 4images 1.7.6 Copyright © 2002 4homepages.de

Harikasozler.net